Uit De Oude Doos

“Als je het heden wilt begrijpen, moet je het verleden kennen.”

Op deze pagina vind u verhalen en afbeeldingen die betrekking hebben op het verleden van de Oranje Feest Vereniging Bovensmilde. Indien u in het bezit bent van oude foto’s, krantenknipsels, affiches en/of informatie over personen die zich in het verleden hebben ingezet voor de vereniging mag u altijd contact met ons opnemen via info@ofvbovensmilde.nl of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina.

Tijdlijn Oranje Feest Vereniging Bovensmilde


7 mei 1973: Officiële Oprichting Vereniging 

Op 7 mei 1973 werd de Oranje Feestvereniging Bovensmilde officieel opgericht zoals valt te lezen op het inschrijfbewijs van de Kamer van Koophandel te Meppel.

Inschrijving KvK 1973

Het bestuur bestond op het moment van inschrijving uit de volgende bestuursleden.

 • Voorzitter: J. van Veen
 • Secretaris: M. Middelbos
 • Penningmeester: J. Wolters
 • Algemeen bestuurslid: H. Feijen
 • Algemeen bestuurslid: H. Drenthen
 • Algemeen bestuurslid: J. Boer
 • Algemeen bestuurslid: F. van Feen
 • Algemeen bestuurslid: J.C. Offereins

1973: Feestweek Bovensmilde

Affiche feestweek 1973

In 1973 organiseerde de Oranje Feest Vereniging van 30 augustus t/m 6 september een feestweek.

Het programma voor deze feestweek zag er als volgt uit.

 • 30 augustus: Aanvang versierde tuinen en feestverlichting.
 • 30 augustus om 18:00 uur: Optocht met versierde wagens door de dorpskern van Bovensmilde.
 • 31 augustus om 14:00 uur: Optreden kindercircus Pinkeltje uit Hoogeveen.
 • 31 augustus om 20:00 uur: Avro’s Top Pop.
 • 2 september: Lampion optocht door de dorpskern van Bovensmilde.
 • 4 september om 20:00 uur: Prijsuitreiking verloting met dansavond onder begeleiding van Jan en Zwaantje.
 • 6 september van 20:00 uur tot 2:30 uur: Avondprogramma in de tent met o.a. Saskia en Serge, Marty, en Rob de Nijs.

Kindercircus Pinkeltje

Alle feestelijkheden werden gevierd in een grote feesttent op het voormalig sportveld aan de Witterweg.

Toegangsbewijzen Feestweek


1974: Gezelligheidsrit

Affiche gezelligheidsrit 1974

Deze gezelligheidsrit vond plaats op 30 april 1974 en was bedoeld voor auto’s. Deelnemers konden zich vanaf 10:00 uur inschrijven bij de technische school. Ook was er de mogelijkheid om na het middaguur te starten. Om de twee minuten mocht er een auto vertrekken. Het startgeld was f 6,50 voor niet leden en f 5,00 voor leden.


1976: Dropping

Op 10 december 1976 organiseerde de Oranje Feest Vereniging een dropping. In onderstaande brief worden de inwoners opgeroepen tot deelname aan deze dropping.

“Bovensmilde, 22 november 1976.

Beste Inwoners van Bovensmilde,

De Oranje Feestvereniging organiseert volgens traditie weer een dropping en wel op 10 december a.s. Wij hebben gemeend dit jaar de dropping in eigen omgeving te moeten houden. U kunt zich opgeven, liefst in groepen van 4 personen, vanaf 1 december t/m 9 december (’s avonds tussen 18:00 en 19:00 uur) bij de heer:

S.J. Witvoet, Ribesstraat 10, tel. 3323.

Café Homan

Het inleggeld bedraagt f 3,50 per persoon (hierin begrepen een bord snert). De start is in zaal Homan (Meestersbrug), aanvang 20:00 uur. Wij rekenen op een grote deelname en daarbij op een geslaagde gezellige avond.

HET BESTUUR

ORANJE FEEST VERENIGING BOVENSMILDE”

Brief dropping 10 december 1976


1978: Eieren zoeken

Affiche eieren zoeken 1978


1978: Programma feestweek

In 1978 werd voor de feestweek een programmaboekje uitgegeven. Het bestuur bestond op dat moment uit de volgende personen.

 • Voorzitter: H. Feijen
 • Secretaris: J.M. Kant
 • Penningmeesteresse: Mevr. Oude Elferink
 • Alg. Adjunct: Mevr. Siemerink

Mede bestuursleden:

 • J. Boer
 • Mevr. v.d. Scheer
 • T. Hopman
 • A. Kooistra
 • E. Vrolijk

Voorkant programmaboekje 1978

De feestweek startte op vrijdag 25 augustus met een versierde optocht met verklede personen, versierde fietsen/steppen en versierde wagens. De optocht werd voorgegaan door “O.B.K.” en aan het einde liep “De Eendracht” uit Norg. Het programma voor de rest van die week zag er als volgt uit.

Programmaboekje 1978

 • zaterdagavond 26 augustus: Avro’s Top Pop in de feesttent.
 • Maandag 28 augustus: Toneelavond waar het stuk “Willem Wipkes leert zaklopen” werd gespeeld.
 • Dinsdag 29 augustus: Braderie in de Burg. Gerritsstraat.
 • Woensdag 30 augustus: Grote viswedstrijd in de middag met in de avond een Tap Toe, trekking van de verloting en de prijsuitreiking van: tuinverzorging, tuinverlichting, straatverlichting en straatversiering.
 • Donderdag 31 augustus: Dropping (oriëntatieloop) door Bovensmilde.
 • Vrijdag 1 september: Feestavond met dansen en gezellige muziek.
 • Zaterdag 2 september: Kindertoneel met de doldwaze avonturen van “Kokkie en Rino”.

Plattegrond braderie 1978

In de notulen van het jaarverslag van 1978 valt te lezen dat er aan het einde van de feestweek onregelmatigheden zijn ontstaan waarbij er veel schade is toegebracht aan woningen in de Schoolstraat. De secretaris (S.J. Witvoet) heeft in de nacht van 2 op 3 september de burgemeester uit de tent moeten halen en terwijl er voldoende bewaking was toegezegd moest dit om half elf ’s avonds nog geregeld worden.


1979: Filmmiddag

Affiche Filmmiddag 1979


1980: Jaarvergadering 1980

Aankondiging jaarvergadering 1980


1980: Feestweek

Affiche Feestweek 1980

Voorkant programmaboekje 1980

Programmaboekje 1980

In 1980 werden de volgende activiteiten georganiseerd.

 • 5 april: eieren zoeken.
 • 30 april: Familie gezelligheidsrit.
 • 2 mei: Discoavond voor de jeugd bij Homan.
 • 3 mei: kranslegging en stille omgang.
 • 22 augustus: Optocht door kinderen met 2 muziekkorpsen.
 • 23 augustus: De film van ome Willem, Avro’s Top Pop.
 • 25 augustus: Toneelavond voor bejaarden.
 • 26 augustus: Braderie.
 • 27 augustus: Viswedstrijd, Taptoe
 • Grote verloting
 • Tuinkeuringen

1981: Feestweek

Affiche feestweek 1981

Voorkant programmaboekje 1981

Programmaboekje 1981


1982: Feestweek

Voorkant programmaboekje 1982

 

Programmaboekje 1982

Het bestuur bestond in 1982 uit de volgende personen.

 • Voorzitter: H. Feijen
 • Secretaresse: mevr. Dik
 • Penningmeester: J.M. Kant
 • Algemeen bestuurslid: J. Meints
 • Algemeen bestuurslid: mevr. Holst
 • Algemeen bestuurslid: K. Fernhout
 • Algemeen bestuurslid: A. Tamming
 • Algemeen bestuurslid: E. Postma
 • Algemeen bestuurslid: A.W. v.d. Leest

1982: Fiets Vier Daagse

Affiche fiets vierdaagse 1982


1982: Modeshow

Affiche modeshow 1982

In 1982 organiseerde de Oranje Feest Vereniging de volgende activiteiten.

 • 25 maart: Modeshow
 • 10 april: Eieren zoeken voor de jeugd.
 • 1 mei: Disco
 • 8 t/m 12 juni feestweek
 • 8 juni: Braderie in en om de tent.
 • 9 juni: In de middag een jeugdprogramma, en ’s avonds taptoe.
 • 10 juni: Disco modeshow
 • 11 juni: Feestavond
 • 12 juni: In de morgen versierde wagens/fietsen en verklede kinderen, in de middag een rommelmarkt en ’s avonds Veronica’s drive in discotheek.
 • 7 juli: Viswedstrijd.
 • 7 t/m 10 september: Rijwiel vierdaagse
 • september/oktober: Modeshow
 • 29 december: Filmmiddag voor de jeugd en filmavond voor de oudere jeugd.

  1982: Extra editie programmaboekje

  Extra editie programmaboekje 1982

  Extra editie programmaboekje 1982


  1983: Afscheid voorzitter

  Tijdens de ledenvergadering in 1983 treedt de heer Feijen als voorzitter af. De heer Feijen is van januari 1973 tot januari 1983 voorzitter van de vereniging geweest. Als nieuwe voorzitter wordt de heer J. Meints gekozen.

  Bekendmaking aftreden dhr. Feijen.


   1983: Avond Rijwiel 4 daagse

  In 1983 organiseerde de Oranje Feest Vereniging voor de tweede maal een avond rijwiel 4 daagse.

Boekje Avond Rijwiel 4 daagse 1983

Boekje Avond Rijwiel 4 daagse 1983

Eerste route avond rijwiel 4 daagse 1983

Tweede route avond rijwiel 4 daagse 1983

Derde route avond rijwiel 4 daagse 1983

Vierde route avond rijwiel 4 daagse 1983


1983: Feestweek

Programmaboekje feestweek 1983

Tijdens de feestweek werden de volgende activiteiten georganiseerd.

 • 30 augustus: Braderie in de Burg. Gerritsstraat, ’s avonds disco.
 • 31 augustus: Jeugdmiddag met goochelaar Hans Kazan en clown Bertinie, ’s avonds rodeo stier zitten en puzzel oriënteringsloop.
 • 1 september: Rolschaatsshow “Holiday on wheels”.
 • 2 september: Bingo avond.
 • 3 september: Optocht met verklede personen/groepen/fietsen/steppen/wagens, rommelmarkt en een oriëntering/puzzel fietstocht. En in de avond Avro’s Top Pop.
 • 4 september: Gezamenlijke kerkdienst.
 • 5 september: Zanguitvoering door verschillende koren.
 • 6 september: Toneelavond.

Programmaboekje feestweek 1983

Ook worden er die week weer prijzen uitgereikt voor de mooiste tuin, straatversiering en verlichting.

Programmaboekje feestweek 1983