Speluitleg DorpsQuiz

1.0 Beknopte speluitleg

Als je deel wilt nemen aan onze DorpsQuiz is het de bedoeling dat je een team formeert. Deze teams kunnen bestaan uit vriendengroepen, sportteams, gezinnen, families enz, enz. Elk team heeft een team captain. De team captain schrijft zijn team in bij de organisatie en correspondentie vanuit de organisatie naar het team verloopt via de team captain. Op een afgesproken tijdstip en wijze krijgt het team toegang tot zo’n honderd vragen en opdrachten verdeeld over tien categorieën. Binnen een vooraf vastgestelde tijdslimiet moet het team zoveel mogelijk vragen goed beantwoorden en opdrachten uitvoeren. Voor elke goed beantwoorde vraag of opdracht krijgt het team punten. De vragen en opdrachten zijn heel divers en daarom is het verstandig om zoveel mogelijk kennis binnen het team te hebben. Sommige vragen zullen over ons dorp gaan, andere vragen over bijvoorbeeld sport, natuur, geschiedenis enz enz. Ook zullen er opdrachten zijn waarbij het noodzakelijk is om het dorp in te gaan. Als alle vragen binnen de vooraf vastgestelde tijdslimiet zijn beantwoord kunnen deze worden ingeleverd bij de organisatie. Het team met de meeste punten wint de DorpsQuiz !

 2.0 De categorieën

De vragen van de DorpsQuiz zijn opgedeeld in tien verschillende categorieën. Indeling van deze categorieën is als volgt.

 1. Ons Dorp (vragen over Bovensmilde)
 2. Vroeger Was Alles Beter (Geschiedenis)
 3. Wie het Weet mag het Zeggen (Algemene Kennis)
 4. Sport en Spel (Sport en Beweging)
 5. Beeld en Geluid (Film, TV en Muziek)
 6. Heb ik heurt ja (vragen over Bekende Personen)
 7. Wiskundeknobbel (Rekenkundige vragen)
 8. Wereldreiziger (Aardrijkskunde)
 9. Groene Vingers (Natuur en Biologie)
 10. Op Pad (Doe Opdrachten)

3.0 Spelverloop

Het spel start op een afgesproken tijdstip. De Team Captain krijgt op dat moment een mailbericht waarin een nader te bepalen locatie wordt genoemd waar hij een code kan ophalen. Met deze code krijgt hij toegang tot een afgesloten deel van de website. Op dit afgesloten deel kan hij een pdf bestand met vragen downloaden. Tevens heeft hij dan toegang tot een digitaal invoerformulier. Door de juiste antwoorden in dit formulier in te vullen en daarna in te zenden neemt hij deel aan de DorpsQuiz Bovensmilde. Na het verzenden van het formulier worden de punten van de eerste 90 vragen bij elkaar opgeteld. Vanuit deze optelling ontstaat er een ranglijst met de vijf beste teams. Deze teams strijden in de finale tegen elkaar. Tijdens de finale worden de opdrachten van de categorie “Op Pad” beoordeeld en worden voor de vragen uit deze categorie punten uitgedeeld. De punten van de eerste 90 vragen worden bij de punten uit de categorie “Op Pad” opgeteld en deze eindscore bepaald welk team gewonnen heeft.

4.0 Werkplek Team

De teams werken vanuit een tijdens de inschrijving opgegeven woonadres. Dit adres is bekend bij de organisatie en het kan van belang zijn voor het juist uitvoeren van de opdrachten dat er constant minimaal twee teamleden op dit adres aanwezig zijn.

5.0 Benodigdheden

Om deel te kunnen nemen aan de DorpsQuiz Bovensmilde moet het team in ieder geval in het bezit zijn en/of toegang hebben tot de volgende zaken:

 • Mobiele telefoon die werkt met telefoonnummer dat tijdens de inschrijving is opgegeven.
 • Minimaal één computer met toegang tot internet.
 • Toegang tot het mailadres dat tijdens de inschrijving is opgegeven.
 • Mobiele telefoon/tablet met camera en flits functie van waar een mailbericht kan worden verstuurd.
 • Kennis van het reglement van de DorpsQuiz Bovensmilde.
 • Een softwarepakket waarmee pdf bestanden kunnen worden gelezen. Deze software is gratis te verkrijgen op internet. Een voorbeeld hiervan is Adobe Acrobat Reader. Klik hier om Adobe Acrobat Reader te downloaden voor uw computer.

De volgende zaken worden aangeraden m.b.t. deelname aan de DorpsQuiz Bovensmilde.

 • Fiets met goed werkende verlichting
 • Zaklamp
 • Goede wandelschoenen
 • Voldoende papier en schrijfgerei.