Over Ons

De Oranje Feestvereniging bestaat al meer dan vijftig jaar en is in 1973 officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onze Oranjevereniging bestaat uit circa 1.480 leden. Dit is ruim 40% van de 3.610 inwoners (in 2011) die Bovensmilde telt.

Dit geeft heel goed weer hoe begaan de inwoners van Bovensmilde zijn met een goede leefbaarheid van Bovensmilde. Ook de plaatselijke middenstand draagt de vereniging een warm hart toe en ondersteunt de vereniging op diverse wijzen.

Wij doen ons uiterste best om de oranje vereniging en haar activiteiten zo toegankelijk mogelijk te houden.

Al jaren lang hebben wij één van de laagste contributies van alle oranje verenigingen van Nederland.

Het is goed om te weten dat de leden de baas zijn. Dit brengt niet alleen invloed met zich mee maar ook verantwoordelijkheden. Deze rechten en plichten zijn allemaal terug te vinden in de statuten van de vereniging. Het bestuur staat ten dienste van de leden (tezamen de Oranje Feestvereniging).

De organisatie ziet er als volgt uit:

Voorzitter:

dhr. David Wanders

mailadres: david@ofvbovensmilde.nl

Secretaris:

mw. Marion Roelfs

mailadres: info@ofvbovensmilde.nl

Penningmeester:

mw. Jojanneke Wanders

mailadres: penningmeester@ofvbovensmilde.nl

Ledenadministratie:

mw. Jojanneke Wanders

mailadres: ledenadministratie@ofvbovensmilde.nl

Algemeen bestuurslid:

mw. Bea van IJsselmuiden

Algemeen bestuurslid:

dhr. Marco Sinnema
mailadres: marco@ofvbovensmilde.nl