Update DorpsQuiz 2021

      Reacties uitgeschakeld voor Update DorpsQuiz 2021

Howdy allemaal!

De inschrijving van de Dorpsquiz is inmiddels een maandje open en er hebben zich al mooi wat teams aangemeld. Leuk, dank jullie wel! Ondertussen zijn we zelf al druk bezig met de voorbereidingen, om er een geweldige quizdag van te maken. Nog een kleine drie week en dan kunnen we los!

Hieronder een korte update met een paar praktische mededelingen:

Sluiting inschrijving
Jullie kunnen je team nog steeds inschrijven, dus verzamel de teamleden en meld je aan! Dit kan nog t/m volgende week, uiterlijk vrijdag 17 september. Daarna is de inschrijving gesloten. Overigens, hoe eerder jullie je aanmelden, hoe makkelijker voor ons, in verband met de voorbereidingen. Dank jullie wel alvast voor de medewerking!

Ga naar https://dorpsquiz.ofvbovensmilde.nl/ voor alle spelregels, details en om je als team aan te melden.

Covid-19
Helaas is de Corona pandemie nog niet over en is er nog steeds risico op besmettingen. Omdat de gezondheid en welbevinden van onze leden het allerbelangrijkste is, hebben we het volgende besloten. De finale van de Dorpsquiz gaat wel in de Spil plaats vinden volgens het eerder gedeelde programma. Ten behoeve van de gezondheid van jullie allemaal, nemen we daarbij de volgende maatregelen:

  • In De Spil komen voldoende tafels te staan met onderlinge afstand. Zo heeft iedereen een zitplaats en kun je een afstand van 1.5m met anderen buiten je team houden.
  • Ook bij de spellen tijdens de finale behouden we die afstand onderling tussen de teams.
  • We gaan jullie bij de ingang vragen om een Coronatoegangsbewijs. Alleen met zo’n toegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs kun je naar binnen. Dat betekent dat iedereen die binnen is ófwel gevaccineerd, ófwel zojuist getest, ófwel recentelijk hersteld is van Corona. Het verkrijgen van een Coronatoegangsbewijs is eenvoudig en wordt hier uitgelegd:
    https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs. Om misverstanden te voorkomen: een Corona zelftest is geen Coronatoegangsbewijs en volstaat niet om zaterdagavond binnen te komen.

HET IS OP DIT MOMENT NIET MOGELIJK OM CONSUMPTIES IN DE SPIL MET PIN TE BETALEN. GEHEEL IN WESTERN STYLE KAN ER TIJDENS DE DORPSQUIZ ALLEEN CASH BETAALD WORDEN.

We vertrouwen verder op jullie medewerking aangaande bovenstaande maatregelen. We hopen dat hiermee alle leden zich veilig kunnen voelen tijdens de finale.

De start
Voor de start op 25 september om 16:00 uur vragen wij jullie om één van jullie teamleden bij De Spil aanwezig te laten zijn. Daar ontvangt hij of zij de “sleutel” tot het openen van de Dorpsquiz-vragen in de vorm van een puzzeltje. Vanzelfsprekend zijn bij de Start in De Spil ook bovengenoemde Coronamaatregelen van toepassing.